...vyzvedneme Vaší zásilku?

Vaše Zásilka bude vyzvednuta v obchodě kurýrem v uvedený den rozvozu a bude doručena v dohodnutý termín a čas.

Na místě dojde k vyzvednutí zásilky včetně objednávky na doručení, která obsahuje:

  • jméno zákazníka,
  • místo doručení zásilky - adresát,
  • datum a čas doručení zásilky,
  • cenu za doručení zásilky,

Takto vyplněný originál objednávky je nedílnou součástí doručování zboží. Při předání zásilky adresátovi adresát

potvrdí svým čitelným podpisem tuto objednávku, kterou si ponechá kurýr jako doklad o předání zásilky adresátovi.