Dopňkové služby?

ROZVOZ ELEKTRO

Cena obsahuje :

Doručení do místa učení a v případě objednání donášky obsahuje  základní instalaci elektrospotřebičů typu televizorů, myček na nádobí, praček, chladniček a mrazniček, která spočívá ve vybalení elektrospotřebiče, v jeho prostorovém umístění dle instrukcí zákazníka, odaretování pojistných šroubů, připojení na elektrickou síť, příp.připojení na vodovodní okruh.tím se rozumí u :

Chladniček, mrazniček, mrazáků postavení na první místo, které si určí zákazník.
Ke zdroji el.energie mohou být připojeny nejdříve po 24 hodinách od umístění zařízení na místo.


Praček - postavení na první místo, které si určí zákazník.
Pračky budou připojeny ke zdroji el.energie, ke zdroji vody a bude odaretován buben.


Myček - postavení na první místo, které si určí zákazník.
Myčky budou připojeny ke zdroji el.energie, ke zdroji vody a odpadu.


Sporáků - postavení na první místo, které si určí zákazník.
Nebudou zapojeny!


Tv - postavení na první místo, které si určí zákazník.
Nebudou zapojeny!

 

ROZVOZ NÁBYTKU

Cena obsahuje:

Nábytekdoručení do místa určení, v případě objednání vynášky obsahuje postavení na první místo, které si určí zákazník.

Vynáška manipulace se zbožímVynáškou se rozumí doručení zboží zákazníkovi bez použití výtahu. Za každé patro je kurýr oprávněn zákazníkovi účtovat 50,-Kč/patro a kus. V případě použití výtahu je doručení prováděno za paušální cenu 100,-Kč.

Cena mimo zónu 30km -Pokud bude vzdálenost místa mino uvedenou zónu, je kurýr oprávněn zákazníkovi prodejce účtovat a zároveň od něho inkasovat cenu 13,-Kč vč. DPH za každý km.

Montáž nábytkuV případě montáže nábytku bude zákazníkovi účtováno 300,- Kč vč. DPH za započatou hodinu a montéra. Spotřební materiál, který bude použit při montáži nábytku bude účtován zvlášť. (Musí být vždy předem objednáno.)

Přistavení-marný nájezd - Při marném dojezdu kurýra k odesilateli /např. v případě zrušení objednávky/ účtujeme základní sazbu.

Čekání - Čekáním se rozumí zdržení kurýra způsobené zákazníkem, přičemž prvních 15 minut čekání je zdarma, za každou další započatou minutu čekání účtujeme 3 Kč.

Více práceVíce pracemi se rozumí nepřipraveností montážního prostoru tj. V případě úpravy prostoru účtujeme 200,-Kč vč.DPH za započatou hodinu a montéra.(vystěhování původního nábytku)