PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ KORONAVIR COVID - 19

13.03.2020 08:52

Preventivní opatření proti zavlečení a šíření koronaviru COVID-19

 DEPO 47 GLS

 

 

Rozsah nařízení: zákazníci, zaměstnanci externích firem

 

1.Veškerá osobní obchodní jednání na DEPU 47 jsou zakázána.

 

Jako formu komunikace s dodavateli a externími firmami preferujeme místo styku jednání přes emaily a telefony.

 

2. Veškeré návštěvy se musí při příchodu zaregistrovat a jsou informováni o tom to nařízení. 

Dále potvrdí při registraci:

 

- že nenavštívily oblasti s prokázaným výskytem koronaviru COVID - 19

- že se vědomě nesetkali s osobami, které jsou podezřelé z šíření nákazy nebo se pohybovaly v oblastech nákazy

 - každému návštěvníku depa bude při vstupu změřena teplota bezdotykovým teploměrem a při překročení teploty 37,5 °C nebude návštěvník vpuštěn do depa

(při nezměření teploty z důvodů přechodu zima/teplo dojde k jejímu přeměření v následných

10-ti minutách pro vyloučení vnějšího vlivu prostředí)

 

3. Řidiči externích společností zajišťující vlastní svoz zásilek mají do odvolání zákaz vstupu do depa.

- pro uvedené řidiče platí stejná pravidla jako pro návštěvníky depa

 

Prosíme o striktní dodržování uvedených pravidel

 

Děkujeme

 

Radek Kaňka

Provozovatel depa 47