PF 2010

01.01.2010 00:01

Společnost KURÝR servis, přeje všem zákazníkům a to jak stávajícím tak novým do nového roku 2010 všechno nejlepší !!!