…vyzvedneme vaši zásilku

Vaše Zásilka bude vyzvednuta na adrese odesilatele kurýrem 

Na místě dojde k vypsání dodacího lístku, který obsahuje:
 

  • datum a čas vyzvednutí zásilky,
  • cenu za doručení zásilky,
  • adresu odesílatele(objednavatele),
  • místo doručení zásilky - adresát,
  • druh dodání zásilky,
  • podpis kurýra, který zásilku převzal


Takto vyplněný originál dodacího lístku obdrží objednavatel, jako doklad o převzetí zásilky kurýrem. Vyplněnou kopii dodacího lístku se stejnými údaji si ponechá kurýr. Při předání zásilky adresátovi adresát potvrdí svým čitelným podpisem tuto kopii dodacího lístku, kterou si ponechá kurýr jako doklad o předání zásilky adresátovi.