DOPLŇKOVÉ SLUŽBY?

 

Hromadná zásilka Doručení více zásilek najednou z jednoho místa při možnosti vyzvednutí jedním kurýrem.
Paušál Opakující se doručení zásilek v předem dohodnutých termínech.
Firemní kurýr Nasezení trvale, nebo dočasně kurýra výhradně pro potřebu firmy.
Zpáteční zásilka Doruční zásilky od adresáta k odesilateli.
Předání zásilky do vlastních rukou Doručení zásilky do vlastních rukou adresáta.
Zpětné volání Informace o doručení zásilky.
Kurýr – ČR doručování zásilek po celé ČR.
Inkasní služba Na základě požadavku Zákazníka zajišťuje Kurýr inkasní služby spojené s doručením zásilky.
  Kurýr servis na základě požadavku Zákazníka zajišťuje inkasní služby spojené s doručením zásilky. Zákazník je povinen informovat Kurýr servis o využití inkasní služby nejpozději při objednávání doručení zásilky. Inkasované peníze lze poskytnou Zákazníkovi bezhotovostním převodem na jeho účet nejpozději do sedmi pracovních dnů od převzetí inkasované částky, kdy variabilním symbolem je číslo daňového dokladu nebo dodacího listu zákazníka, případně v hotovosti. Při hotovostním poskytování inkasovaných peněz je Zákazník povinen zaplatit i cenu zpátečního doručení. Při doručení zásilky se postupuje stejně jako u doručování běžné zásilky.
Dobírková služba dobírkovou službou se rozumí zplnomocnění kurýra zákazníkem k nákupu např.výrobků,materiálů atd.
  Kurýr servis na základě požadavku Zákazníka zajišťuje dobírkovou službu spojenou s doručením zásilky.Zákazník je povinen informovat Kurýr servis o využití dobírkové služby nejpozději při objednávání doručení zásilky.Kurýr servis nenese žádnou odpovědnost za zásilku odbavovanou formou dobírkové služby tj.za její jakost, správnost jakož i cenu.  Zákazník je povinen si zajistit na své jméno objednání takovéto zásilky a zaplatit Kurýr servisu za zásilku i doručení zásilky včetně ceny zpátečního doručení. Dále je zákazník povinen v případě, že částka převýší 10.000,-Kč poskytnout zálohu v plné výši ceny zásilky. Při doručení zásilky se postupuje stejně jako u doručování běžné zásilky.