115 QUATTRO FORMAGGI (108,- Kč )

  • smetana, mozzarella, scamorza, parmezán, gorgonzola
  • cream, mozzarella, scamorza, gorgonzola, parmezan